Amacımız


 

Bölümün amacı, günümüzde teknoloji ve sanayinin ilerleyebilmesi için temel bir kaynak teşkil eden enerjinin en etkin, en verimli ve en temiz şekilde üretimi dağıtımı ve kullanılması için teorik ve deneysel araştırmalar yapmaktır. Mühendislikte yaşanan gelişmeler temel mühendislik dalları arasında sıklıkla kesişmelere neden olmuş, disiplinler arası çalışmaları zorunlu kılmıştır. Son yıllarda özellikle enerji alanındaki gelişmeler fizik, elektrik, makina, kimya, inşaat, maden, çevre,  doğalgaz ve petrol mühendisliği gibi mühendislik dallarını bir arada çalışmaya yönlendirmiştir. Enerji mühendisliği bu koşullar altında doğmuş yeni bir mühendislik dalıdır. Enerji yaşamın sürdürülebilmesi için en önemli unsur ve ülkelerin gelişmişlik seviyesinin bir göstergesidir. Nüfus artışının doğal bir sonucu olarak enerji tüketimi neticesinde, maliyeti düşük ve yenilenebilir enerji yöntemlerinin bulunması, olumsuz çevresel etkilerinin en aza indirilmesi ve mevcut enerji üretim sistemlerinin verimli şekilde kullanılması için araştırma ve geliştirme yapılması gerekmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda bilimsel açıdan yeterli uzmanların yetiştirilmesi de hedeflenmektedir.